Undervisning

 

Mennesker som arbejder med og for andre mennesker er i høj grad deres eget bedste – og værste – redskab. Høj faglighed og ansvarlige kompetente handlinger i hverdagen sikres ved hjælp af uddannelse, viden og erfaringer samt ved hjælp af en række forhold relateret til menneskelige kvaliteter og personlige egenskaber.

Som et led i fastholdelse af faglighed og som kompetenceløft for medarbejdere er undervisning derfor nødvendig. Ud over formidling af viden sættes fagligheden i spil og der bliver refleksionsrum omkring lærings- og udviklingsmuligheder i forhold til hverdagens opgaver og udfordringer.

Jeg er rutineret underviser for fagpersoner. Jeg har over de sidst knapt 20 år afholdt mere end 500 fulde undervisningsdage. De første mange år i det pædagogiske koncept KRAP og de senere år mere bredt indenfor pædagogiske og psykologiske emner. Eksempel på aktuelle undervisningstemaer er Trivsel i en travl hverdag, Samarbejde med pårørende, Anerkendende samarbejde, Mentalisering for alle.

I undervisningen arbejder jeg ud fra en anerkendende tilgang og ud fra et værdimæssigt grundlag fra positiv pædagogik og psykologi, med inspiration blandt andet fra ressourcefokus, empowerment og recoverytænkningen. Jeg forholder mig dog eklektisk til teorier og metoder (det vil sige at jeg udvælger og sammensætter delelementer fra forskellige retninger og metoder der alle understøtter hvordan mennesker udvikler sig).

Interesseret
i at høre mere?

Ring til Lisbeth på:

2814 8255

eller send en mail

lige her

 

Psykolog Lisbeth Rasmussen  ::  Rosengade 24  ::  8000 Aarhus C ::  Her kan du finde mig  :: Mobil 2814 8255  ::  Send en mail