Supervision

 

Der er god grund til at tilbydes supervision til fagpersoner. En af de centrale gevinster ved supervision er, at der skabes et fællesfagligt rum til refleksion og et fælles sprog i et team, hvilket helt enkelt øger chancen for bedre kvalitet og større kompetencer i det daglige arbejde.

Supervision styrker typisk også samarbejdet på tværs og fællesskabsfølelsen da faglige holdninger og meninger drøftes og perspektiveres. Der skelnes traditionelt mellem sags supervision og fagsupervision. Sags supervision tager udgangspunktet i en konkret sag eller problemstilling og

fagsupervision tager udgangspunkt i fagpersonen. Jeg finder det oftest naturligt, at inddrage begge perspektiver for at få nye øjne på praksis og finde nye veje.

 

Hvorfor supervision?

Når vi er ansat i et job, hvor vi arbejder for og med andre mennesker, er målet naturligvis, at gøre det allerbedste for de mennesker og den opgave, vi har fået ansvaret for at arbejde med.

Supervision kan være det rum, der giver det overblik på den daglige praksis der er helt nødvendig for, at fagligheden holdes i fokus og styrkes i fællesskabet.

Det er overordentligt betydningsfuldt for både faglighed og for den personlige udvikling, at de faglige udfordringer kan deles med nogen i et trygt og fagligt rum, som supervision er.

(Hvordan får du med, at din faglighed jo netop er at holde det rum?)

 

Min praksis

I min supervisionspraksis arbejder jeg ud fra en mentaliserende tilgang, hvor tillid, rummelighed og engagement skal være med til at sikre det bedst mulige udgangspunkt for erfaringsdeling, faglig refleksion og læring.

Målet med supervisionen er at bidrage til bedre faglig kvalitet, større faglige kompetencer samt personlig udvikling.

Jeg har erfaring for, at det kan give god mening undervejs i supervision, at (jeg) supplerer med små undervisnings-elementer eller vidensformidling, hvor det er relevant. Det kan f.eks. være specifik viden om diagnoser, kort repetition af relevant teori eller konkret præsentation af en metode der i den konkrete sag kan være aktuel eller anvendelig.

  • Jeg tilbyder supervision og sparring til enkeltpersoner samt til mindre og større
  • grupper af fagpersoner på alle niveauer i organisationen. Typisk til mennesker der arbejder med
  • mennesker – dvs. indenfor pædagogik, myndighed, undervisning, sundhed og pleje. Jeg har erfaring fra mere end 50 supervisionsgrupper over de sidst 15 år og varetager opgaver
  • både i kommunalt-, regionalt og privatregi.
Til reflektion

Har du oplevet at:

 

…Jeres personale kan stå i svære situationer omkring fagrelaterede forhold med borgere, beboere eller pårørende?

 

…medarbejdernes læring, faglige refleksioner og kompetencer trænger til en “brush-up”?

 

…løbe tør” for gode idéer eller konkrete tiltag i arbejdet med mennesker der er udfordret?

Interesseret
i at høre mere?

Ring til Lisbeth på:

2814 8255

eller send en mail

lige her

 

Psykolog Lisbeth Rasmussen  ::  Rosengade 24  ::  8000 Aarhus C ::  Her kan du finde mig  :: Mobil 2814 8255  ::  Send en mail